Nevezés

A nevezéshez szükséges:

  • Nevezési lap leadása
  • Nevezési díj befizetése
  • Az első előfeladat megoldása

Határidő: 2017. szeptember 22. péntek 14:40.

Nevezési lap

A nevezési lapon fel kell tüntetni (jól olvashatóan):

  • csapatnév
  • csapattagok neve, születési dátuma, e-mail címe
  • a verseny során egy élő kapcsolati e-mail cím
  • csapattagok állapota (diák, öregdiák , tanár, rokon)

A nevezési lapot Seregély Ildikó tanárnőnek kell leadni.

Nevezési díj

Fejenként  1800  Ft.  A csapatnévvel ellátott borítékba tett teljes összeget az iskola gazdasági irodájában kell leadni.

Első előfeladat

Az első előfeladat megoldását a csapatnév feltüntetésével a szititour@gmail.com címre kell elküldeni.

A versenyen a nevezési határidőig megfelelően jelentkezett csapatok közül az első 15 csapat indulhat.